ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumperiode voor het leveren  van de diensten is drie maanden en de klant is verplicht zich om de in deze periode afgesproken kosten te garanderen.
   

 2. Aan het einde van deze periode zal deze overeenkomst worden voortgezet en zal de klant met een minimum van 30 dagen ons schriftelijk op de hoogte stellen van een wens om het gebruik van de dienst te beëindigen. Beide partijen kunnen deze overeenkomst met kennisgeving beëindigen.
   

 3. De betaling van de eerste maand wordt vooraf gedaan, alle volgende betalingen moeten elke maand plaatsvinden op de datum waarop het voorstel werd ondertekend.
   

 4. TAGLUK biedt geen garantie dat de Social Media Campagne een toename van de omzet, zakelijke activiteiten, winst of enige andere vorm van verbetering voor uw bedrijf of enig ander doel zal genereren.
   

 5. Er zijn geen terugbetalingen beschikbaar voor services die worden aangeboden door TAGLUK.
   

 6. Geen enkele aansprakelijkheid (behalve zoals wettelijk bepaald) zal worden aanvaard door TAGLUK voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit, of het gevolg zijn van de levering van de diensten of enige andere handeling of verzuim van TAGLUK of van een functionaris, agent of aannemer van TAGLUK met betrekking tot deze overeenkomst en de services, tenzij hetzelfde gebeurt vanwege nalatigheid van TAGLUK, haar personeelsleden, agenten of contractanten, in welk geval aansprakelijkheid is beperkt tot het opnieuw leveren van de Services of een terugbetaling van de door u betaalde kosten in de voorgaande 1 maand zoals gekozen door TAGLUK.
   

 7. Offertes en prijsvoorwaarden worden onderhandeld tussen Klant en TAGLUK en kunnen uniek zijn voor de Klant. Daarom, en behoudens andersluidende wettelijke bepaling, stemt de klant ermee in het prijsarrangement geheim te houden gedurende een periode van niet minder dan drie (3) jaar vanaf de datum van de ondertekende offerte. Cliënt zal deze Vertrouwelijke informatie niet gebruiken ter bevordering van zijn bedrijf of het bedrijf van iemand anders, al dan niet in concurrentie met TAGLUK.
   

 8. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland.